Hợp đồng cho thuê (mướn) nhà là một trong các giấy tờ văn bản rất quan trọng. Để thể hiện ý chí và sự thỏa thuận của người đi thuê nhà với người cho thuê nhà. Với mục đích cho thuê(mướn) nhà dùng để ( ở, kinh doanh …). Mức giá thuê nhà và thời hạn thanh toán chi phí thuê nhà với nghĩa vụ cải tạo và sửa sang nhà ở… Thêm các vấn đề khác do cả hai bên tự nguyện cùng nhau thỏa thuận rõ trong hợp đồng thuê nhà.

Mẫu hợp đồng thuê nhà

Mẫu hợp đồng thuê nhà

Mẫu hợp đồng thuê nhà

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN

Hôm nay, ngày……..tháng…….năm………tại…………………………………………………………… Chúng tôi gồm:……………………………………………………………………………………………………..

  1. BÊN A (Chủ nhà)

Ông (Bà)::……………………………………………………………………………………………………………. Chứng minh nhân dân số:……………………………………………………………………………………….. Ngày sinh:……………………………………………………………………………………………………………. Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………….

  1. BÊN B (Khách thuê nhà)

Ông (Bà):…………………………………………………………………………………………………………….. Chứng minh nhân dân số:…………Ngày sinh:…………………………………………………………….. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………. Cùng thoả thuận đã giao kết hợp đồng thuê(mướn) nhà với các nội dung như sau: Điều 1: Bên A(chủ nhà) đồng ý để bên B(khách thuê nhà) được thuê nhà: Căn nhà số…………………..Tổng diện tích được sử dụng ….…….m2 và các tài sản trong nhà bao gồm: ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. Kể từ ngày……tháng……năm…….trong thời hạn……………………………

Điều 2:

Tiền thuê nhà cụ thể hàng tháng là…………………………..đồng/tháng. (Giá thuê này chưa bao gồm các khoản chi phí điện, nước và Internet….)

Điều 3:

Bên thuê nhà(bên B) bắt buộc phải trả tiền đầy đủ đúng ngày cho bên cho thuê nhà(bên A( theo……………….. vào ngày…………………………….bằng tiền mặt.

Điều 4:

Bên thuê nhà(bên B) cam kết  :

a/ Sử dụng nhà với đúng mục đích có trên hợp đồng. Đồng thời có trách nhiệm phải bảo quản tốt tất cả tài sản và trang thiết bị ở trong nhà. Tuyệt đối không được đập phá hay tháo dỡ và chuyển dịch đi chỗ khác. Không được tùy ý thay đổi cấu trúc, không tự ý đục tường và trổ cửa, phá dỡ. Và xây cất thêm (cơi tầng) hoặc làm nhà phụ.

b/ Không được sang nhượng.

c/ Các trường hợp nếu cho nhập thêm người và hộ khẩu thì phải có ý kiến của cả bên cho thuê(bên A).

Điều 5:

Trong thời gian hợp đồng, nếu bên thuê nhà(bên B) không còn sử dụng nhà nữa, thì bên thuê nhà(bên B) phải báo ngay cho bên chủ nhà(bên A) trước…………….. ngày để hai bên cùng giải quyết thanh toán tiền thuê nhà cùng các khoản khác. Trừ ra những hư hỏng trong suốt thời gian sử dụng, sau đó bên thuê nhà(bên B) phải giao trả lại các tài sản được gắn liền với nhà. Ví dụ (đồng hồ điện, nước………) đầy đủ. Mọi sự mất mát hoặc hư hỏng do lỗi của mình(bên B), bên thuê nhà(bên B) phải bồi thường cho chủ nhà(bên A).

Điều 6:

Được xem như tự ý thay đổi huỷ bỏ hợp đồng. Và nếu sau…….. ngày từ khi biết được thông báo, khách thuê nhà(bên B) vẫn còn bỏ trống và không sử dụng mà vẫn không có lý do chính đáng.  Thì mọi hư hỏng và mất mát trong suốt thời gian bỏ trống thì bên thuê(bên B) phải chịu.

Điều 7:

Bên thuê nhà(bên B) có trách nhiệm phải bảo quản nhà thuê, nếu phát hiện kịp thời các hư hỏng để dễ dàng yêu cầu bên cho thuê(bên A) sửa nhà.

Điều 8:

Các thỏa thuận khác (nếu có)

Điều 9:

Hai bên A, B sẽ cam kết thi hành đúng nghĩa vụ hợp đồng. Và nếu vi phạm sẽ yêu cầu phía toà án giải quyết theo đúng thoả thuận của hai bên hay theo quyết định của pháp luật.

Và hợp đồng này sẽ được lập thành 02 bản, sau đó mỗi bên giữ một bản và cùng có giá trị pháp lý giống nhau.

Bên thuê

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên cho thuê

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chủ nhà cần lưu ý những gì khi cho thuê nhà 

  • Sửa chửa và cải tạo nhà cho thuê(mướn) nhìn đẹp mắt. Sau đó trang bị đầy đủ cả về nội lẫn ngoại thất.
  • Đưa ra mức phí cho thuê hợp lý.
  • Liên hệ với các công ty bất động sản thì họ sẽ giúp chủ nhà có thể nhanh chóng tìm được khách cần thuê.
  • Lựa chọn đối tượng cần cho thuê thích hợp.
  • Tải mẫu hợp đồng cho thuê nhà nguyên căn cùng với nội dung. Và điều khoản cần bổ sung hợp lý dưới hình thức cho thuê(mướn) của mình.
  • Tiền cho thuê nhà của mỗi năm nếu nhỏ hơn 100 triệu đồng chủ nhà không phải chịu thuế GTGT. Nếu hơn 100 triệu đồng thì bắt buộc chủ nhà phải đóng thuế GTGT. Và thuế thu nhập cá nhân cùng  thuế môn bài.

Trong bản hợp đồng cho thuê(mướn) nhà nguyên căn thì hai bên chủ nhà. Cùng người cho thuê sẽ tự bổ sung thêm những thỏa thuận khác về việc đóng thuế và giá thành…cùng các vấn đề khác. Để biết chi tiết hơn chủ nhà có thể tìm đến văn phòng thuế tại địa phương. Để được hiểu chi tiết và được hướng dẫn cụ thể hơn. Chúc bạn hiểu rõ hơn sau bài viết này!

Rate this post