Hợp đồng mua và bán xe máy cũ/mới viết tay đang là 1 mẫu văn bản. Được mọi người sử dụng rất nhiều trong cuộc sống và nhất là trong việc mua bán các loại xe. Mẫu hợp đồng này cũng là giấy tờ để cam kết việc mua bán và chuyển nhượng các phương tiện cho người khác. Và cần công chứng theo các quy định để đảm bảo về tính pháp lý và quyền sở hữu tài sản. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo nhé! 

Mẫu hợp đồng mua bán xe

Mẫu hợp đồng mua bán xe

HỢP ĐỒNG MUA VÀ BÁN 

Tại Văn Phòng Công chứng số…… thành phố…….. (Trường hợp nếu việc công chứng này được thực hiện ở trụ sở. Thì ghi nơi thực hiện công chứng và cả Phòng Công chứng), của chúng tôi gồm có:

Bên bán (được gọi là Bên A):

Ông: ………………………………..Sinh ngày: …………………………

CMND:…………………………….cấp ngày: ……….….. tại: …………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………..…………………………………

Cùng vợ là bà: ………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………

CMND:…………………..cấp ngày: ………………………………tại:………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………

Bên mua (được gọi là Bên B):

Ông: ……………………………….……………..Sinh ngày: ……………

CMND:……………………………… Cấp ngày: ………….….. tại: ……………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………

Hai bên đồng ý xác thực việc mua bán xe cùng các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1. Đối tượng của hợp đồng

Bên A chấp nhận bán và bên B chấp nhận mua chiếc xe được diễn tả dưới đây:

 1. Đặc điểm xe:

Biển số: …………………………………..;

Nhãn hiệu:…………………………….. ;

Dung tích xi lanh:………………………..;

Loại xe: ………………………….………. ;

Màu sơn:………………………..……….;

Số máy:………………………………….. ;

Số khung:………………………………….;

Các đặc điểm khác: ……………………….(nếu có)

 1. Giấy đăng ký xe số hiệu:……………………..do……………..cấp ngày…………

ĐIỀU 2. Giá mua bán và hình thức thanh toán

 1. Giá mua và bán xe được nêu tại Điều 1 là: ……………………

(bằng chữ: …………………………………………………..)

 1. Phương thức thanh toán: ………………………………
 2. Việc thanh toán số tiền như trên do hai bên được thực hiện và chịu trách nhiệm ngay trước pháp luật.

ĐIỀU 3. Thời hạn, địa điểm và hình thức giao xe

Ngay sau khi các bên thực hiện ký kết hợp đồng này

ĐIỀU 4. Quyền sở hữu của xe mua bán

 1. Bên mua phải có trách nhiệm thực hiện công việc đăng ký. Các quyền được sở hữu đối với xe của mình tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (phải ghi rõ các thỏa thuận có liên quan đến việc đăng ký);
 2. Quyền sở hữu cùng xe nêu trên sẽ được chuyển giao cho bên B. Tính từ thời điểm hoàn thành xong các thủ tục về việc đăng ký quyền sở hữu xe;

ĐIỀU 5. Việc nộp thuế và chi phí công chứng

Thuế và chi phí có liên quan đến việc mua và bán xe theo hợp đồng sẽ do bên mua đứng ra chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 6. Phương thức cách giải quyết tranh chấp

Trong quá trình làm hợp đồng mà bị phát sinh tranh chấp thì các bên sẽ cùng nhau thương lượng. Và giải quyết trên các nguyên tắc tôn trọng về quyền lợi của nhau. Và trong trường hợp không thể giải quyết được tranh chấp thì một trong hai bên được quyền khởi kiện. Để cho tòa án có thẩm quyền thực hiện giải quyết theo các quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7. Cam đoan giữa các bên

Bên A và bên B sẽ chịu trách nhiệm về các lời cam đoan sau đây:

Bên A cam đoan:

 1.  Những thông tin liên quan nhân thân, về xe mua và bán được ghi trong bản hợp đồng này là đúng với sự thật.
 2.  Xe mua và bán không có tranh chấp sẽ không bị các cơ quan có thẩm quyền thực hiện xử lý theo đúng quy định pháp luật.
 3.  Việc ký kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện và không bị lừa dối hay ép buộc.
 4.  Thực hiện đúng và chính xác tất cả các thỏa thuận được ghi trong hợp đồng.

Bên B cam đoan:

 1.  Những thông tin liên quan nhân thân được ghi trong bản hợp đồng này là đúng.
 2.  Đã xem xét kỹ và biết rõ về xe mua và bán cũng như các giấy tờ đã chứng minh được quyền sở hữu.
 3.  Việc ký kết hợp đồng này cũng là hoàn toàn tự nguyện và không bị lừa dối hay ép buộc.
 4.  Thực hiện đúng và chuẩn xác tất các thỏa thuận đã được ghi trong bản hợp đồng này.

ĐIỀU 8. Điều khoản cuối cùng

 1. Hai bên đồng ý đã hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp lý của mình, các ý nghĩa và hậu quả về pháp lý của việc ký kết hợp đồng này.
 2. Hai bên đã hiểu hợp đồng và đồng ý với tất cả các điều khoản được ghi trong bản hợp đồng và đã ký vào hợp đồng này với sự có mặt của các công chứng viên.
 3. Hợp đồng sẽ có hiệu lực từ thời điểm các bên thực hiện ký kết hợp đồng.

BÊN A                                          BÊN B

(ký và ghi rõ họ tên)                     (ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là mẫu bản hợp đồng mua và bán xe chi tiết và khả dụng nhất năm 2021. Các mẫu bạn đang xem có thể đã không còn hiệu lực và đã được thay thế bằng các mẫu hợp đồng mua và bán xe mới nhất ở thời điểm đọc bài viết này. Và nếu các bạn có thêm câu hỏi nào hoặc thắc mắc nào trong việc làm hợp đồng mua và bán xe hãy liên hệ cho chúng tôi nhé.

Rate this post