Lũy kế là một thuật ngữ trong kinh doanh. Nhưng cho dù bạn có hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực, ngành nghề nào thì cũng cần hiểu rõ và tìm hiểu về lũy kế. Vì nó sẽ giúp cho bạn làm chủ được kinh tế của bản thân. Dưới bài viết này chúng tôi sẽ giúp bạn biết lũy kế là gì? Và công thức để tính lũy kế ra sao. Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu nhé.

Lũy kế là gì?

Lũy kế là gì? Công thức để tính lũy kế ra sao?

Lũy kế là gì? Công thức để tính lũy kế ra sao?

Lũy kế (Cummulative) là tổng hợp số liệu trước đó và đem vào để tính toán tiếp trong phần hạch toán kế đến.

– Có thể nói theo một cách khác lũy kế là lũy tiến được cộng dồn và nối tiếp nhau. Ví dụ tháng trước nợ 4 triệu, tháng sau nợ 3 triệu. Nếu nợ tháng trước chưa được chi trả thì cộng lũy tiến với tháng sau => số nợ sẽ thành 7 triệu.

Công thức để tính lũy kế

Lũy kế = Lũy kế của những tháng trước + Phát sinh trong kỳ

Ví dụ: Tài khoản trong sàn chứng khoán của bạn có 20 triệu. Lợi nhuận từ đầu tư cổ phiếu theo quý tính như sau:

– Quý 1: -3 triệu.

– Quý 2: 6 triệu.

– Quý 3: 2 triệu.

– Quý 4: -3 triệu.

=> Lũy kế của cả năm là: (-3) + (6) + (2) + (-3) = 2 triệu. Có nghĩa lợi nhuận của cả năm = 2 triệu.

Lũy kế của giá trị thanh toán

Lũy kế của giá trị thanh toán là gì?

Lũy kế của giá trị thanh toán: Gồm có lũy kế của khoản thanh toán tạm ứng với lũy kế thanh toán của khối lượng

Trong đó:

– Lũy kế khoản thanh toán tạm ứng = giá trị tạm ứng dựa theo hợp đồng phần chưa thu hồi còn lại đến thời điểm cuối kỳ trước – Chiết khấu của tiền tạm ứng + Giá trị kiến nghị thanh toán của kỳ này.

– Lũy kế thanh toán của khối lượng hoàn thành = số chi phí đã thanh toán của khối lượng hoàn thành cho đến cuối kì trước + Chiết khấu của tiền tạm ứng + Giá trị kiến nghị thanh toán của kỳ này.

=> Vậy lũy kế của giá trị thanh toán = Lũy kế của phần thanh toán tạm ứng + Lũy kế thanh toán của khối lượng hoàn thành.

Khấu hao lũy kế 

Khấu hao lũy kế là gì?

– Khấu hao lũy kế có nghĩa là để thu hồi dần lại giá trị tài sản cố định ban đầu bạn đã đầu tư.

– Khấu hao lũy kế là tổng khấu hao của năm này và các năm trước đó nữa cộng lại.

Lỗ lũy kế

– Lỗ lũy kế được hiểu là việc tài sản suy giảm. Có nghĩa là giá trị được ghi trên sổ sách nhiều hơn so với giá trị tài sản thu hồi thực tế.

– Lúc này bạn cần ghi nhận lại một khoản lỗ lũy kế.

Ví dụ: Doanh nghiệp đó mua các loại thiết bị, máy móc phục vụ quá trình sản xuất giấy có thời hạn khấu hao 5 năm. Nhưng đến năm thứ 4 thì tài sản dùng để khấu hao đã không còn giá trị sử dụng. Như thế trong khoảng thời gian sử dụng thì tài sản đó đã bị hao mòn nhanh hơn với phương pháp tính khấu hao. => Vì vậy đã tồn tại một khoản lỗ lũy kế.

=> Lỗ lũy kế = Giá trị trên sổ sách của CGU – giá trị thu hồi của CGU.

Với CGU là 1 khối đơn vị sản sinh tiền.

Hạch toán những khoản lỗ lũy kế:

– Nếu trong 1 mô hình giá gốc sử dụng thì lỗ lũy kế sẽ được xác định như sau:

+ Nợ = Khoản chi phí của phần lỗ lũy kế sẽ được xác định bằng lỗ hoặc lãi dựa vào số tài sản đó.

– Nếu mô hình này được tiến hành thì phần lỗ lũy kế được xác nhận

+ Nợ = thặng dư được xem xét đánh giá lại hoặc nguồn vốn dựa trên tài sản có.

Trong trường hợp trên khi thực hiện tính toán phần lỗ lũy kế thì bạn nên cân nhắc đến khoản chi phí khấu hao.

Các khoản lũy kế có thể đảo ngược không?

Tùy vào từng trường hợp mà bạn có thể đảo ngược các khoản lỗ của lũy kế. 

Cụ thể như sau: Bạn chỉ có khả năng đảo ngược đối với trường hợp một số ít chỉ số khiến cho lỗ lũy kế có khả năng giảm và có thể hoàn nhập về lỗ lũy kế. Nợ là phần tài sản trên hoàn nhập lỗ lũy kế có.

Chú ý: Cần điều chỉnh phần chi phí khấu hao ở kỳ sau. Và không được phép thực hiện đảo ngược phần lỗ lũy kế ở ưu thế thương mại.

Như vậy qua bài viết này chắc rằng các bạn đã hiểu lũy kế là gì? Và cách tính toán lũy kế trong lĩnh vực kinh doanh. Hy vọng bạn sẽ có thể tự hoạch định được việc kinh doanh là có lãi hay không có lãi. Chúc các bạn thành công! 

Nguồn: http://thuthuatphanmem.vn/luy-ke-la-gi-cong-thuc-cach-tinh-luy-ke/

Rate this post