Có thể bạn đã từng bắt gặp đâu đó từ viết tắt Ltd khi xem những tờ báo. Hoặc có thể di chuyển trên đường đã từng nhìn thấy Ltd hiển thị trên các biển hiệu. Vậy bạn có từng thắc mắc về Ltd là gì chưa? Và nó có ý nghĩa gì mà bạn lại thấy nhiều như vậy? Để các bạn có thể hiểu rõ hơn thì dưới đây chúng tôi sẽ giải đáp ý nghĩa của từ Ltd. Hãy cùng tham khảo để hiểu rõ hơn nhé. 

Ltd là gì?

Ltd là gì? Ý nghĩa của Ltd bạn đã hiểu chưa?

Ltd là gì? Ý nghĩa của Ltd bạn đã hiểu chưa?

– Ltd là từ khóa viết tắt của Limited. Nghĩa tiếng việt của nó là giới hạn. Tuy nhiên khi bạn nhìn thấy Ltd trên đường ở những biển báo quảng cáo thì nó lại mang một ý nghĩa khác hoàn toàn. Vậy ý nghĩa của Ltd trên những biển quảng cáo đó là gì?

– Ltd. hay có thể gọi LLC. Là viết tắt của cụm từ Limited Liability Company. Có nghĩa là nói đến các công ty trách nhiệm hữu hạn, mô hình kinh doanh nhỏ và vừa. Ở Anh có 99% công ty đều theo dạng mô hình Ltd.

– Vì sao những công ty này lại gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)? Vì những thành viên góp vốn cho công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ chịu trách nhiệm về những khoản nợ và các nghĩa vụ về tài sản khác của công ty ở phạm vi giới hạn theo số vốn ban đầu góp vào doanh nghiệp. Các công ty trách nhiệm hữu hạn sẽ không được quyền phát hành cổ phiếu nhằm huy động thêm nguồn vốn.

– Công ty TNHH là dạng mô hình công ty chuyển nhượng phần vốn góp của những thành viên trong công ty bị hạn chế. Khi muốn sang nhượng vốn đã góp, trước hết cần ưu tiên cho những thành viên khác trong công ty. Nếu công ty chỉ có duy nhất 1 cá nhân hay 1 tổ chức nào đó là chủ sở hữu. Thì công ty sẽ được gọi với tên là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 

– Công ty TNHH không được phép có hơn 50 thành viên. Lãnh đạo cao nhất của công ty TNHH gọi là hội đồng thành viên.

Trên đây chúng tôi đã giải thích cho các bạn hiểu Ltd là gì? Hy vọng những thông tin này sẽ vô cùng hữu ích đối với bạn trong tương lai.

Rate this post